Search this website

Close me

48 (42) 63-14-521

Konferencje i Szkolenia

 KOMUNIKAT

Ponieważ dla wielu z nas kończy się obowiązkowy czas pracy zdalnej i czeka nas powrót do pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z pacjentem, konieczna jest znajomość reguł, których trzeba przestrzegać, aby uniknąć zarażenia i rozprzestrzeniania się epidemii Coronavirus/SARS-CoV2. Tym bardziej, że epidemia według prognoz ma trwać, w mniejszym lub większym nasileniu, do roku 2021.

Ponieważ rezerwuarem koronawirusa COVID-19 są jamy nosa i zatok oraz gardło i krtań, lekarze naszej specjalności - otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii – należą do grupy zawodowej szczególnego ryzyka zarażenia się chorobą na drodze kropelkowej. Tym bardziej, że wielu pacjentów może być asymptomatycznymi nosicielami wirusa.

W maju Amerykańska Akademia Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi opublikowała dwa dokumenty zawierające wskazówki, jak bezpiecznie wrócić do pracy. Pierwszy z nich dotyczy w głównej mierze wymagań dotyczących ochron osobistych i ich certyfikatów. Drugi klasyfikuje zabiegi w zakresie narządów ORL pod względem pilności ich przeprowadzenia. Generalnie, wciąż rekomendowane jest przeprowadzanie jedynie procedur pilnych lub ratujących życie.

Guidance for Return to Practice for Otolaryngology-Head and Neck Surgery - Part One

Guidance for Return to Practice for Otolaryngology-Head and Neck Surgery - Part Two

Poniżej umieszczamy również link do Stanowiska Unii Europejskich Foniatrów (Union of the European Phoniatricians, UEP), zawierającego szczegółowe rekomendacje dotyczące wykonywania procedur medycznych u chorych z zaburzeniami głosu, połykania, mowy i języka. Generalnie UEP rekomenduje całkowite powstrzymanie się od wykonywania badań i zabiegów w zakresie narządów ORL, z wyjątkiem przypadków nagłych, czy zabiegów ratujących życie. Priorytetem są konsultacje i rehabilitacja pacjentów, w tym również rehabilitacja logopedyczna, prowadzone online. Stanowisko UEP, opublikowane zostało stosunkowo dawno, bo 21 kwietnia 2020 roku. Będzie ono obecnie aktualizowane. Niezależnie od nowych zapisów, lekarze naszej specjalności, mający bezpośredni kontakt z pacjentem, powinni stosować sprzęt ochronny: maski z certyfikatem FFP3, gogle, fartuchy ochronne, rękawiczki i czepki chirurgiczne, oraz z największą starannością dbać o odkażanie powierzchni zmywalnych.

 UEP Position Statement relating to Phoniatric and Laryngological services during the COVID-19 pandemic

Życząc zdrowia fizycznego i psychicznego w tym trudnym czasie.

Z pozdrowieniami

Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska
Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii

Prof. Wiesław Konopka
Przewodniczący PTAF

Prof. Agata Szkiełkowska
Komisja Naukowa PTAF

 

KONFERENCJE

Strona konferencji

Łódź, 19-20 listopada 2020

 

 

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna RODO.pdf)1. Klauzula informacyjna RODO[Informacje]49 kB

© 2014 PTAF. Wszystkie prawa zastrzeżone.